29-01-2023 LD Podbrdo na razstavi

Tudi člani LD Podbrdo smo na razstavi, katero je organiziralo OZUL TLUO prispevali svoj delež.

Na razstavi smo predstavili sicer manj od dejanskega izplena močnejših trofej, odvzetih iz lovišča v letih 2020-2022 na našem območju.

Lahko bi dostavili še kar nekaj gamsov, uplenjenih v okviru lovnega turizma ter še nekaj jelenov in muflonov uplenjenih v tem obdobju.

Eksponat, kateri je požel največ pogledov na razstavi je trofeja gamsa kozla našega člana

Scroll to Top