Lovsko društvo Podbrdo

1967 - 2023

Organi LD Podbrdo

OBČNI ZBOR

vsi člani LD Podbrdo

UO LD PODBRDO

Starešina: Mavrar Boris – gsm: 041 657 135
Gospodar: Smrekar Srečko – gsm: 031 680 997
Tajnik: Mavrar Nejc – gsm: 051 605 467
Blagajnik: Mavrar  Luka – gsm:

SEKTORSKI ZASTOPNIKI :

Kneža-Grahovo: Ambrožič Andraž – namestnik Cvek Tomaž
Rut: Prezelj Ivan – namestnik 
Hudajužna: Burgar Bojan – namestnik 
Stržišče: Dobravec David – namestnik 
Podbrdo: Mencinger Tomaž – namestnik 
Bača: Štenkler Matej – namestnik 

NADZORNI ODBOR (predstavnik – član UO)

Predsednik: Mavri Marko
Člana: Živec Gabriel, Mavri Miran

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Fratnik Denis
Člani: Maver Valentin, Maver Niko, Dakskobler Brane, Pleško Janez, Bizalj Klemen

REFERENTI IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI

Kinološki referent:
Dobravec David  – gsm: 031 369 049
Referent za lovni turizem:
Štendler Martin  –  gsm: 041 313 659
Referent za strelstvo:
Čufer Miha

SKRBNIKI  OBJETOV  LD PODBRDO

Oskrbnik koče Sanek: Bizalj Klemen
Oskrbnik Koče Baško sedlo: Hafner Franc
Oskrbnik koče Temljinska planina: Burgar Bojan
Oskrbnik Lovskega doma Podbrdo: Štenkler Ignac
Oskrbnik Lovskega doma Rut: Prezelj Ivan

HLADILNIČARJI:

Podbrdo: Štendler Martin 
Rut: Kos Igor; prevzemnik divjadi Prezelj Ivan

KOMISIJE LD TER NJIHOVI PREDSTAVNIKI

Komisija za oceno škode
Predsednik: Dakskobler Jože – gsm: 041 371 240
član: Zver Stane

Komisija za ocenjevanje trofej
Predsednik: Štenkler Ignac
Člani: Štenkler Matej, Ambrožič Andraž, Mavrar Nejc, Drole Mirko, Smrekar Srečko

Komisija za strelstvo
Čufer Miha

DRUGO

Praporščak: Beguš Srečo
Namestnik:
Urednik spletne strani: Smrekar Srečko
Lovski čuvaji za leto 2022 – 2027: Burgar Bojan, Pleško Janez,  Čufer Miha, Ambrožič Andraž, Mavrar Nejc, Štenkler Matej

Scroll to Top