Divjad in živalstvo

Stalna divjad v lovišču je gams, srnjad, divji prašič, jelenjad, muflon, lisica, kuna belica kuna zlatica, dihur, divja mačka, jazbec, veverica, hermelin, podlasica, poljski in planinski zajec,veliki petelin, ruševec, belka, kotorna, gozdni jereb, planinska kavka, krokar, planinski orel, kragulj, kanja, skobec, siva vrana, šoja, velika in mala uharica. Vedno pogosteje se pojavlja raca mlakarica, občasno se pojavi rjavi medved.

Na območju družine so prisotne še ptice selivke, velik in mali kljunač, brinovke, skalni golob, golob grivar in druge ptice pevke.

Rastlinstvo

Scroll to Top