LOVSKA DRUŽINA PODBRDO

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Ime lovišča oziroma organizacije: LD PODBRDO
Zastopnik društva: MAVRAR BORIS
Davčna številka: 43182666
Transakcijski račun: 191555015664920
Tel. številka društva – odzivnik: 031 853 563
Gsm: 031 680 997
Število članov: 64       
Šifra lovišča: 1113
Sedež organizacije: PODBRDO 39, 5243 PODBRDO
Elektronski naslov društva: ld.podbrdo@gmail.com
Status organizacije: DRUŠTVO, ZVEZA DRUŠTEV
Zveza lovskih družin (Lovska zveza): GORNJE POSOČJE (LZGP)
Lovsko upravljavsko območje: TRIGLAVSKO
Šifra LUO: 11
Upravne enote: TOLMIN
Pristojna upravna enota: TOLMIN
Občine: TOLMIN, BOH. BISTRICA, CERKNO

Katastrske občine: Kneža, Rut, Stržišče, Podbrdo, Obloke, Grahovo, Nemški Rovt(del), Gorje(del)

Odločba s katero je bila lovska organizacija ustanovljena in ji dano lovišče v upravljanje:

Lovišče je ustanovil Okrajni ljudski odbor Tolmin z odločbo

št. 2817/17 JP/JS-54 z dne 09. 11. 1954. SOB Tolmin pa je LD Podbrdo izročila to lovišče v gospodarjenje s pogodbo št. 323-19/67-2/3-IK se z dnem 14.01.1967.

Scroll to Top