25-01-2023 Pregled odvzema 2022

PREGLED ODVZETE DIVJADI IZ LOVIŠČA V LETU 2022

Člani LD Podbrdo smo v letu 2022 uplenili natanko 300 osebkov divjadi. Še 29 osebkov smo evidentirali kot izgube zaradi povoza oziroma pogina, predvsem na železnici in manj na cesti.

V letu 2022 smo izvedli pri jelenjadi številčno največji odvzem posamezne vrste divjadi s katero gospodarimo (170 osebkov).

Odgovor na vprašanje, ali smo dosegli v letu 2022 nekakšen vrh odvzema jelenjadi, bomo verjetno dobili v letu 2024 in ne še v letu 2023. Dejstvo pa je, da povprečna teža jelenjadi, trofejna vrednost in starost uplenjenih trofejnih jelenov nazaduje, zelo verjetno zaradi prevelike gostote. Po drugi strani pa ima jelenjad zaradi zaraščanja površin obilo skritih in primernih površin za svoj razvoj in obstoj.

V zadnjem štiri letnem obdobju smo iz realizacije 89 osebkov v letu 2019 prišli na realizacijo 170 osebkov v letu 2022 in nihče nam ne more očitati, da se pri odvzemu jelenjadi zadržujemo v ozadju. Tudi podatek, da bi v letu 2022 lahko uplenili še 8 trofejnih jelenov, govori nam v dobro. Povečana škoda od jelenjadi pa vseeno predstavlja vse večji problem.

Gospodarsko najpomembnejša divjad je gams. Številčno odvzem gamsov že nekaj stagnira. Gams je močno tudi spremenil svoje življenjske navade, saj jelenjad poseljuje tudi njegov osnovni habitat. Tudi vpliv drugih uporabnikov njegovega življenjskega okolja ni zanemarljiva. Odvzem 51 gamsov v letu 2022 pa samo potrjuje stabilnost populacije. Veseli tudi dejstvo, da smo v zadnjih letih uplenili kar nekaj gamsov ne glede na spol, vsega spoštovanja vredne starosti.

Enako kot za gamsa velja za srnjad s poudarkom, da jelenjad še močneje kot pri gamsu posega v njen življenjski prostor. Bojimo pa se, da se bo zaradi prevelike gostote jelenjadi in občasne prisotnosti (katera pa vse bolj postaja stalna) zveri, njeno število zmanjšalo. Po našem mnenju bo predvideni številčni odvzem srnjadi že v letu 2023 zaradi navedenih vzrokov težko dosegljiv.

Populacija muflonov je stabilna in že več let v porastu. Številčno sam odvzem muflonov (29 osebkov v dveh letih) ni noben presežek, toda…. . Nekako so se oblikovale posamezne skupine, katere gibanje (pa tudi uplenitve) že nakazujejo, da imamo v lovišču veliko več muflonov kot predvidevamo.

Številčnost divjega prašiča močno niha in posledično tudi odstrel. Številčnost je močno pogojena s prehrano (letnim obrodom). V letu 2021 smo tako uplenili 58 prašičev, dočim v letu 2022 samo 12. Ampak za prašiče se ne bojimo. Več kot jih je, več imamo problemov. Je pa res, da večja prisotnost divjega prašiča močno poveča število (in zanos) jesenskih lovov.

Z damjakom sicer ne gospodarimo, vendar jih letno vseeno kar nekaj uplenimo. Težko je vse pobegle jelene iz obor v nekem zaključenem obdobju odstraniti iz lovišča. V letu 2022 smo tako uplenili tri teleta, tako da lahko pustimo našim globokoumnim razmišljanjem svojo pot…. .

Scroll to Top