17.12.2023 200-ti osebek jelenjadi

17.12. 2023 smo člani LD Podbrdo z odstrelom, odvzeli 200-ti osebek jelenjadi (15 povoz-pogin) iz lovišča v letu 2023.

200 osebkov. Malo ali veliko. Kakor za koga. Odvisno na katerem bregu živiš.

200 osebkov v sebi skriva mnogo preživetih dni v naravi, mnogo prezgodnjega jutranjega prebujanja ali prepozne večerne priprave na zasluženi počitek. Mnogo znoja, prijateljskega stiska rok, tovarištva, vodenja gostov, odrekanja, opazovanja, znanja, drgetanja, dehtenja, želje, mirne roke….. . To in še mnogo več poznanega in znanega predvsem tistim, kateri pri odvzemu na takšen ali drugačen način sodelujemo. To je tisto, kar si želimo oziroma želimo videti.

Kaj pa dejansko stanje.

Vprašanje je pogled posameznika na lov in lovce, na divjad,  predvsem pa pogled posameznika na uporabo skupnega prostora oziroma krajine v kateri  živimo.

In kot me je nekdo večkrat prepričeval, da je resnic več, se v tem primeru popolnoma strinjam.

Ena izmed resnic pa se prične takrat, ko je bilo »žvižganje« kose, klic vasovalcev, zvonjenje zvoncev, polni hrami tako učenosti kot bogoslužja in vaških gostiln, zajec pa je bil kralj »živali«, tako zaradi gostote kot prehranskega dopolnila pretežno preprostih a srčnih prebivalcev Baške grape delovni vsak dan, prebivalcev Baške grape.

Potem pa so se pričeli prikazovati prvi divji prašiči in  jelenjad. Sprva prestrašeno, zatem pa pogosteje in pogosteje.

Zapiranje tovarn, opuščanje težko dostopnih kmetij, predvsem pa odseljevanja in posledično neposredno povezana zmanjšana nataliteta, so posledično zelo pripomogli k današnjemu stanju. Opogumljeni, da jih skoraj nihče ne prekomerno vznemirja, so v dobi odraščanja naše mlade države, s svojo prilagodljivostjo hitro pripomogli, da je Baška grapa postala nekakšen novodobni živalski vrt brez ograj (in ustrezne infrastrukture- kar je večini prebivalcev urbanih okolij samoumevno, postajajo prebivalcem Baške grape bolj……..  sanje)

In tako smo lovci, iz nekega obdobja idealizma, lovskih hotenj in videnj, prišli v obdobje novodobnih mesarjev. In za to nismo sami popolnoma nič krivi oziroma odgovorni.

Vendar to ne zanima nobenega.

V človeški nravi je pač tako, da posamezniki vidijo predvsem sebe in svoje interese.

Nihče se ne sprašuje,  kje naj se divjad prehranjuje,  zakaj je divjadi iz leta v leta vse več, ampak se večinoma obtožuje lovce, da premalo streljamo, da streljamo preblizu naselji, da imamo premajhne načrte odvzema, skratka, da na neustrezen način skrbimo za  življenjski prostor in število jelenjadi in druge divjadi. Tudi raznorazne pobude s strani posameznikov po ustanavljanju interventnih skupin zaradi izvajanja izrednega odstrela, ali prepovedi lova nam niso tuje.  In še in še in ……..  .

V prihajajočem letu bomo zelo verjetno dosegli nekakšen maksimalen odvzem jelenjadi na naš znani in sprejemljivi način, na  našem območju.

Trenutno imamo gostoto odvzema jelenjadi nekaj čez 25 osebkov na 1000 ha. In  posamezni bralec teh vrstic, naj to število prenese na  razgiban teren Baške grape in potem naj se vpraša…….?

In še:

Lovci opravljamo svoje poslanstvo (ali naloge) brezplačno (plačujemo koncesijo in članarino) v društvu javnega interesa.

Od odvzetih 200- tih osebkih jelenjadi smo odvzeli 49 košut in 33 jelenov, kateri pa so večinoma trofejno bolj podobni srnjakom, kot pa jelenom. Procent odvzema jelenov tako ne potrjuje nekakšnega prevečkrat javno izpostavljenega kulta trofeje, pripisanega lovcem (vsaj za večino članov LD Podbrdo trofeja ni vedno cilj, kar se odraža predvsem v skupnem odvzemu vse divjadi, ne samo jelenjadi).

                                                                                                                    Smrekar Srečko

Scroll to Top