14.12.2023 5.redna seja UO

Izvedena je bila 5. redna seja UO LD Podbrdo

Potrdili smo zapisnik 4. redne seje UO (brez večjih pripomb), pregledali prejeto pošto, obravnavali zapisnik lovske inšpektorice ob pregledu delovanja lovsko čuvajske službe, podrobno pregledali oziroma delno analizirali dosedanji odvzem (predvsem jelenjadi), na predlog gospodarja sprejeli določene sklepe, kateri bodo med drugim usmerjali odvzem jelenjadi v letu 2024, določili datum druge oddaje zahtevanih delov odvzete divjadi iz lovišča v letu 2023  (03.01.2023 ob 17:00). Gospodar je izpostavil tudi več kot uspešno delovanje lovnega turizma v letu 2023, na podlagi katerega, je naša želja po novem Lovskem domu vse bolj vidna in uresničljiva. Ker ni bilo izražene večje želje in potrebe po izvajanju večjega organiziranega lova, smo napovedi lov 26. 12 odpovedali. Napovedani lov v Rižani pa bo izveden 13.01.2024.  Predsednik LD je predstavil višino članarine za leto 2024 ter podrobno predstavil trenutne aktivnosti ob izgradnji novega Lovskega doma.

Predsednik LD je tudi pozval sektorske zastopnike, naj prihajajoče praznično  obdobju izkoristijo in organizirajo sektorske sestanke na katerih naj članstvu podrobno predstavijo aktualno dogajanje v LD ter  naj dostavilo načrt dela v letu 2024 do 20.01.

Prispele prošnje (3 prošnje) z izraženo željo po vključitvi v naše vrste, pa so nam (pa ne samo nam) v mnogočem pričele obujati  nove želje in hotenja v prebujajočih se jutrih  v prihajajočem novem letu.

Scroll to Top