Pregledi odvzema divjadi

Vsakoletna ocena starosti ter ocenjevanje točkovne vrednosti (cic točke) predpisanih delov odvzete divjadi iz lovišča v preteklem letu, predstavlja končni pregled odvzete divjadi. Na podlagi ocenjene starosti se uskljajuje ves nadaljni načrt (tako številčno kot starostno za posamezno vrsto divjadi oziroma posamezni razred) odvzema divjadi za naslednje leto za posamezno LD ter za celotno območje Triglavsko lovsko upravljalskega območja (TLUO). Žal za sedaj nimamo dovolj gradiva za objavo(slike z vseh pregledov odvzema divjadi članic TLUO). V primeru dostave ustreznega gradiva( ne glede na leto pregleda), pa bomo prispevke z veseljem objavili.

Scroll to Top