29-08-2023 Kjer je še strast,……..

KJER JE ŠE STRAST, POTEM……

Hotenje. Želja. Stremenje. Pričakovanje. Drgetanje. Vznemirjanje. Baška grapa. Lovsko tovarištvo.

Obstaja še mnogo pridevnikov, s katerimi lahko opišemo, kako poteka življenje lovca gledano z našimi lovskimi očmi. Vendar vsi ti pridevniki opisujejo samo nekaj, kar je dano samo nam lovcem.

Lovska strast.

Lovska strast nas je večinoma pripeljala v lovske vrste. Lovska strast nas je z leti oblikovala, vodila, spremenila oziroma dogradila, da smo danes takšni kakor smo. V dobrem in slabem. S strastjo, ali brez nje.

Z leti del strasti zbledi, vrednote se spremenijo, ampak ne pri vseh.

Ni najmlajši, ampak tudi ne najstarejši. Poletje ga vedno prebudi. Spreminja se samo družba na lovu. Sprva je lepote poletnih juter doživljal sam, kasneje je te lepote razkazoval sinu, zatem še vnuku.

Z leti telesna moč upada, vendar lovska strast ohranja bister um in mirno roko.

Sedaj mu sin in vnuk vračata z enako strastjo, kot jo je on prenašal nanju v dobi odraščanja.

Kmalu bo september in v njem se bo ponovno prebudila neka drugo hotenje in doživljanje nečesa drugim nevidnega in neslišanega…. .

Scroll to Top