27-12-2022 Lovski dom 1

LOVSKI DOM  1

Končno, bi rekli nekateri. Spet drugi pa, kaj nam je to potrebno.

27. 12. 2022 bo ostal zapisan v kroniki LD Podbrdo kot dan, ko smo kupili v Hudajužni hišo, na mestu katere naj bi bil v doglednem času zgrajen Lovski dom s pripadajočo infrastrukturo in hladilnico.

V teh nemirnih časih, prežetih z nemirno sedanjostjo in nepredvidljivo prihodnostjo, smo se odločili za gradnjo in na nas samih je, kako in kdaj bomo zastavljen cilj uresničili.

Poti do končnega cilja je mnogo. Vse poti skrivajo svoje pasti in nobena pot ni brez ovir. Razsežnost pasti in ovir in posledično videnja rešitev pa je predvsem odvisna od nas članov LD Podbrdo.

Izgradnja novega samostojnega Lovskega doma finančno močno presega nam že v preteklosti dosežene cilje.

Mogoče bi se lahko že v preteklosti, ko smo bili mlajši, strpnejši predvsem pa po mnenju nekaterih enotnejši , morali odločiti za ta korak.

Lahko bi se, pa se nismo. Problem je tako večplasten.

Kakor koli že, člani smo na preteklih občnih zborih potrdili izgradnjo novega Lovskega doma in od nas je odvisno ali bo UO v naslednjem štiriletnem mandatu izpolnil zastavljeni cilj.

Scroll to Top