03.04.2024 Načrt odvzema jelenjadi

NAČRT ODVZEMA JELENJADI V LD PODBRO ZA LETO 2024

razredM0+M1+M2-4+5+>MoškŽ0+Ž1+Ž2+ŽenM+Ž
Načrt 2023/202452284028148703488192340
15% nad 340855523105132851
Skupaj603345331718039101220391
Še 100 po odločbi  0+1050  +1050100
   4543221  111270391
Odvzem  20233720181893452357125218
RazredM 0+ in 1+M 2+ do 4+M 5+>Sku MŽ 0+ in 1+Ž 2+Sku ŽSku M + Ž
Naćrt skupaj1334543221159111270491
Realizacija 2023571818936857125218
Načrt 20247627251289154145273
Realizacija 2024        

Dodatna obrazložitev oziroma pojasnilo:

Maximalni  načrt odvzema za jelenjad v letu 2024 je seštevek dvoletnega načrta  in dovoljenega povišanja za 15 %, zmanjšanega za realizacijo 2023. Načrt je predstavljen v spodnji tabeli.

 M0+M1+M2-4+M5+Skupaj MŽ0+Ž0+Ž2+Skupaj ŽSkupaj M+Ž
Načrt 2024!231328147835164495173

To je maximalni načrt odvzema jelenjadi za LD Podbrdo za leto 2024.

OZUL TLUO je na predloge posameznih LD, na ustrezno ministrstvo podal0 prošnjo o povečanju odvzema jelenjadi za posamezne LD s poudarkom na določenem drugačno zavedenem odvzemu jelenjadi ( predvsem združevanju kategorije 0+ in 1+).

Ministrstvo je prošnjo ugodilo in tako ima naša LD v letu 2024 naslednji načrt odvzema jelenjadi. Še enkrat pa podajam določeno obrazložitev:

  • Osnovni načrt glede na dve letni načrt  za leto 2024 je 122 osebkov jelenjadi (pa še tega ni potrebno realizirati)
  • Naslednje število 173 predstavlja dejanski maximalni odvzem dve letnega načrta.
  • Ko bo realizirano to število (173 osebkov jelenjadi) se prične z realizacijo prejete odločbe glede povišanja še za 100 osebkov, katero pa tudi ni potrebno realizirati.
  • Ob pričetku izvajanja odločbe pa moramo upoštevati samo premo sorazmerno število odvzete jelenjadi iz razreda 0+ in 1+ glede na trofejne jelene in košute.(max 10% jelenjadi M2+ ali več, ter min 10% košut)
  • Pomembno je tudi, da je lahko vsak 10 preseženi realizirani osebek jelenjadi jelen starejši od 5+, zato nisem spreminjal načrta odvzema dvoletnih jelenov.
  • Ker pa ne morem pričakovati, da bomo dejansko realizirali odvzem 273 osebkov jelenjadi, odvzem treh trofejnih jelenov ne bomo realizirali pred odvzemom 240 osebkov jelenjadi.
  • Tako je načrt jelenjadi za leto 2024 dejansko ob vsem navedenem in predstavljenem lahko takšen in takšnega bom tudi vodil.
  • Nedovoljena odstopanja bo samo v primeru, če bo dejanski odvzem trofejnih jelenov starejših od 5 let večji, kot bo v končnem številu odvzema dovoljeno, kar pa predstavlja lahko velik problem za naslednje obdobje.
  • Moje osebno mnenje je (in v tem kontekstu bom odvzem tudi usklajeval in predstavljal), da je ob vsem videnem odvzem okoli 240 osebkov jelenjadi v letu 2024 precej realno in izvedljivo, za kaj več, pa ….

 V bistvu pa je vse skupaj vse zelo enostavno, samo 12 lovcev naj sodeluje pri odvzemu vsaj pri 10-ih osebkih jelenjadi (v letu 2023 je bilo takšnih 5 lovcev). Glede na to, da približno vem, kdo redno prebira moja razmišljanja, vas vse naprošam, naj vsak malo poveča svoj lanski doprinos in vse bo preprosto.

RazredM 0+ in 1+M 2+ do 4+M 5+>Sku MŽ 0+ in 1+Ž 2+Sku ŽSku M + Ž
Naćrt skupaj1334543221159111270491
Realizacija 2023571818936857125218
Načrt 20247627251289154145273
Scroll to Top