02.02.2024 Razmišljanje o gospodarjenju z jelenjadjo

Razmišljanje o gospodarjenju z jelenjadjo

Sedaj ko je nekako napočil čas obujanja spominov in raznoraznega »modrovanja« o tem in onem, posredujem članom LD Podbrdo, (pa tudi drugim naključnih obiskovalcem naše spletne strani), moje glasno razmišljanje o gospodarjenju z jelenjadjo na našem območju.

V LD Podbrdo se že nekaj časa srečujemo z enormnim porastom populacije jelenjadi. Kaj je temu vzrok, lahko samo predvidevamo, vsekakor pa se člani LD Podbrdo ne čutimo odgovorne za nastale razmere.

Člani LD Podbrdo že nekaj let vestno predlagamo in  sprejemamo vsa možna povišanja načrte odvzema jelenjad. Konfiguracija lovišča, nam marsikaj otežuje, vendar kljub temu, že vrsto let nadpovprečno izvajamo odvzem jelenjadi.

Vse sprejete načrte odvzema tudi nadpovprečno realiziramo. Samo za vpogled predstavljamo dosedanji odvzem jelenjadi v LD Podbrdo v zadnjem obdobju

letoNačrt odvzema jelenjadiOdvzem  jelenjad
20188282
20198589
202095107
202198122
202298170
2023170                     218
2024170 

Nastale so razmere, ko ne moremo govoriti več o smotrnem gospodarjenju z jelenjadjo.

Lahko bi argumentirano razpravljali v nedogled in vsakdo bi lahko na svoj način dokazoval svoj prav, ampak brez, po mojem mnenju sprejemljivih pobud, se številčnost populacije jelenjadi na našem območju ne bo zmanjšala.

Dejstvo je, da postaja preveliko število populacije jelenjadi na našem območju moteče za marsikoga. Še posebno to velja za lastnike zemljišč, katere jelenjad prepogosto obiskuje in objede praktično vse, kar ji lahko služi kot vir hrane. Tako, kot so se spremenile gojitvene smernice pri gospodarjenju z divjim prašičem (pri končnem odvzemu je pomemben samo procent odvzema (20%)reproduktivnega razreda), bi se po mojem mnenju morale vsaj deloma spremeniti tudi pri jelenjadi. Sicer ne tako drastično, vendar bi moral zakonodajni organ? pristopiti z določenimi ukrepi nasproti predvsem LD-nam, kjer je gostota, kljub dobremu izvajanju odvzema, odločno previsoka.

O vsem sprejemljivem gospodarjenju z jelenjadjo ( v skladu s predvidenim strukturnim odvzemom) lahko govorimo do določenega števila odvzema osebkov jelenjadi na 1000 ha. Tam pa se zgodba konča.

Kadar pogled nehote ali hote nanese na odvzem jelenjadi v drugih LD-ah po Sloveniji, vidimo, da so vse ostale LD-e po Sloveniji trenutno po številu odvzema jelenjadi na 1000 ha daleč za nami. Vendar tudi druge LD bodo kmalu imele zaradi prevelikega števila jelenjadi enake probleme. Močno upadanje povprečnih tež v vseh razredih jelenjadi, da ne govorimo o trofejnih vrednostih, saj so uplenjeni jeleni vse bolj podobni srnjakom kot jelenom. Da ne govorimo o pravem udoru jelenjadi v urbana okolja in prekomerne popašenosti že tako maloštevilnih in zaradi tudi drugih vzrokov, zelo siromašnih travnikov.

V letu 2023 smo tako prejeli 17 odškodninskih zahtev zaradi popašenosti, vendar smo za sedaj vse argumentirano zavrnili. Vendar zavračanje ne gre v nedogled. Ne bežimo od priznanja, da je jelenjadi absolutno preveč, ampak za nastale razmere se resnično ne čutimo sami odgovorni. Opuščanje življenja na podeželju ima za razvoj podeželja ne prav svetlo prihodnost, za divjad pa…  .

In kaj želim povedati:

Predvsem želim, da bi načrtovalec gospodarjenja z divjadjo pričel vsaj deloma spreminjati gojitvene smernice za gospodarjenje z jelenjadjo ob doseženem še sprejemljivem odvzemu jelenjadi na 1000 ha.

In kaj to pomeni:

To pomeni, da bi bilo potrebno zaradi naše močne želje in potrebe po zmanjšanju staleža jelenjadi na območju naše LD Podbrdo sprejeti vsaj določene minimalne spremembe v strukturnem odvzemu jelenjadi ob realiziranem predpisanem strukturnem odvzemu in sicer

  • Upoštevati 60 % odvzema jelenjadi iz razreda 0+ in 1+ ne glede na razred in spol (združeni kategoriji- važen je samo  določen % odvzema iz razreda 0+ in 1+ glede na ves odvzem jelenjadi)
  • Minimalno 20% skupnega števila odvzete jelenjadi ženskega spola starejše od vključno 2+ od vsega števila odvzete jelenjadi
  • Maksimalno 20 % skupnega števila odvzete jelenjadi moškega spola starejše od vključno 2+ od vsega števila odvzete jelenjadi.

Navedeni željeni procenti in razredi veljajo samo ob izpolnjenem pravilnem predpisanem strukturnem in številčnem odvzemu. Tako ne bi bilo več potrebno vedno vlagati prošenj o povišanju odvzema jelenjadi. Vendar morajo biti za uveljavljanje navedenih novih kategorij v primeru preseganja  predpisanega odvzema izpolnjeni nekateri pogoji.

  1. Načrtovalec? določi višino odvzema
  2. Načrtovalec? določi še sprejemljivo višino odvzema jelenjadi na 1000 ha, dokler lahko še govorimo o nadzorovanem upravljanju z jelenjadjo
  3. V primeru izpolnjenega še sprejemljivega števila odvzema jelenjadi na 1000ha in izpolnjenega dovoljenega povišanega odvzema (15 % v skladu z predhodno določeno strukturo odvzema) lahko posamezna LD nadaljuje z izvajanjem odvzema jelenjadi.

Ob izpolnjenih   vseh predhodno navedenih pogojih lahko LD nemoteno brez predhodne prošnje za povečanje odvzema, izvaja nadaljnji odvzem jelenjadi ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Minimalno 60 % nadaljnjega odvzema jelenjadi mora biti iz razreda 0+ in 1+ ne glede na spol
  • Minimalno 20% nadaljnjega odvzema jelenjadi mora biti ženskega spola starejše od vključno 2+
  • Maksimalno 20 % nadaljnjega odvzema jelenjadi je lahko moškega spola starejše od vključno 2+

V našem primeru (LD Podbrdo) je letni  odvzem 15 osebkov jelenjadi na 1000 ha zgornja meja (v letu 2023 je bilo to število 26 osebkov jelenjadi/1000 ha) še sprejemljivega odvzema jelenjadi. Vse kar je več postaja moteče.

Če bi želeli se v doglednem času, vsaj deloma se približati željenemu končnemu, po mojem mnenju,  še sprejemljivem številu odvzema, potrebujemo pomoč. Toda ne pomoč v morebitnem predlaganem interventnem odstrelu s strani interventne skupine (ne vem kdo to predlaga, toda te osebe nimajo nobenega vpogleda v delovanje LD, gospodarjenja z divjadjo, zakonskih omejitvah in  predvsem v konfiguracijo terenov, kjer se odvzem izvaja in še marsikaj –zakaj bi nekoga plačeval, če pa lovci vse opravimo  zastonj-še več, plačamo še članarino, da lahko delamo zastonj)) ampak v predhodno navedenih spremembah v strukturnem odvzemu posameznega razreda in spola. Kot gospodar LD, moram upoštevati enakost vseh lovcev pred zakonom po izvršenem odvzemu. To je pa zelo težko, če želimo število jelenjadi na našem območju močno zmanjšati.

Zato še enkrat:

Do določenega števila predvidenega odvzema jelenjadi predpisani strukturni odvzem DA, potem pa bi moral biti pomemben samo  v vnaprej predvideni določeni procentualni odvzem jelenjadi po delno združenimi razredi (0+ in 1+) ter določeni procentualni odvzem ženske jelenjadi iz razreda 2+ in določeni procentualni odvzem moške jelenjadi iz enotnega razreda 2+ ali več let. Brez vnaprej predvidenega števila odvzema.

In ko bomo dosegli željeni ciljni odvzem ( v našem primeru max 15 osebkov na 1000 ha), bomo ponovno lahko govorili o gospodarjenju z jelenjadjo. Do takrat pa je nesmiselno govoriti o gospodarjenju z jelenjadjo na območju LD Podbrdo.

Tudi večna misel, da bodo zveri reševale preveliko gostoto jelenjadi na našem območju je zelo nesmiselna in o tem bi se na nekem drugem mestu lahko ob prisotnosti vseh raznoraznih iniciativ razpravljalo v nedogled. In po maratonskem razpravljanju bi bile ponovno vse oči uprte v nas lovce. Z raznoraznimi, predvsem osebnimi interesi in pogledi, kaj bi morali lovci narediti, ne pa kaj naredimo.

Trenutno je v obtoku dve letni načrt odvzema jelenjadi. V LD Podbrdo bomo skupni predvideni maximalni odvzem jelenjadi (170 + 170 + 15% =391 osebkov) nekako dosegli predvidoma, glede na lansko leto nekje do sredine oktobra. Vendar je potrebno ponovno poudariti, bližje kot bomo  končnemu  številu odvzema (391osebkov), več je omejitev zaradi že izpolnjenega števila določenega strukturnega odvzema predvsem iz razreda 1+ in  ženskega spola iz razreda 2+ , saj se lov nanjo s 01.09 šele prične, da ne govorimo o etiki odstrela košute pred teletom. Posebno poglavje pa je jelenjad moškega spola iz razreda 2+ do 4 +, potem ko je že izpolnjeno predvideno  število za odvzem iz starostnega razreda 5+ ali več let. Namreč, biološka teža  uplenjene jelenjadi med 80 kg in 95 kg in trofejna vrednost pod 120 točk, nam ne zagotavlja, da z odstrelom nismo posegli v razred 2+ do 4+. In sedaj si predstavljajte, v LD Podbrdo ob letnem predvidenem odvzemu 250 osebkov jelenjadi se septembra v ruku ne bo izvajalo lova na jelena (zato ker bo predvideni odvzem izpolnjen (razen lovni turizem), povišanje načrta odvzema pa še ne bo stopilo v veljavo, ker še nismo uplenili vseh 391 osebkov jelenjadi predvidenih v dvoletnem načrtu. Reševanje teh problemov pa je na strani gospodarja LD in zakonodajalcu se zdijo običajno te stvari brezpredmetne. Za odnose med člani znotraj LD in za samo nadalno  izvajanje odvzema, pa so takšne zadeve osnova za delovanje društva v smislu dobrih notranjih odnosov.

In še načrt odvzema in realizacija odvzema jelenjadi v skladu z lovsko gospodarskim načrtom

razredM0+M1+M2-4+5+>MOŽ0+Ž1+Ž2+ŽENM+Ž
23/2452284028148703488192340
Odvzem  20233720181893452357125218
Načrt 202415822105525113167122
15% od 340603346321718039101220391
Načrt 2024!231328147835164495173
           

In kje se skriva škrat? Človek bi pomislil ob predhodnem zapisu da nikjer, a vendar ni tako. Ob prvi izpolnitvi predpisanega strukturnega odvzema ( zelo verjetno M1+), se zmanjša intenziteta lova. Vsi pa vemo, kaj se zgodi, ko določen razred divjadi ni več loven. Zato je potrebno že predhodno zaprositi za povišanje odvzema. Toda za koliko? 10 ni nič, 50 je premalo, kaj pa 100? In zaradi tega sem predstavil moje razmišljanje o jelenjadi. Ni važno število ampak %. Potem nam ne bi nihče očital, da nismo naredili za zmanjšanje populacije na našem območju vse, kar je v naši moči.

Tudi razmišljanje o vprašanju ali pa smo člani LD Podbrdo  sposobni ob vseh zakonskih omejitvah nekako sami znižati stalež jelenjadi vsaj delno zbledijo. In tukaj nam bi moral ustrezni državni organ ponuditi roko in nam omogočiti vsaj delno spremenjeni način določanja odvzema za posamezni razred.

Res, letošnje leto bo po mojem mnenju nekakšna prelomnica v gospodarjenju z jelenjadjo na našem območju. Ampak tako razmišljam verjetno samo jaz, drugi pa imajo drugačne skrbi.

Tresla se gora, rodila se je miš. In v nasprotju z večino lovcev, se jeseni prav nič ne veselim. Samo upam pa lahko, da bo v spomladanskih in poletnih mesecih deževalo vsaj vsaki 3 dan. Pa ne bom razlagal zakaj.

P.S

Moje razmišljanje o gospodarjenju z jelenjadjo na našem območju sem objavil na naši spletni strani z namenom, da se glas o problematiki gospodarjenja s preveliko populacijo jelenjadi prenese tudi na morebitne druge obiskovalce naše spletne, kateri so vsaj deloma dovzetni za problematiko prekomernega števila populacije jelenjadi na nekem območju (predvsem na območju lastne LD). Mogoče se bo pa le kdo, kateri ima znanje in moč prebudil in pričel gledati na problematiko preštevilne populacije jelenjadi tudi z drugimi očmi. Za marsikoga bo ta prispevek kar nekaj, samo da je nekaj napisano. Ampak ni tako. Najslabše je takrat, ko je um brezbrižen, življenje pa rutina.

Smrekar Srečko gospodar LD Podbrdo

Scroll to Top