01-03-2023 Vabilo – dnevni red

VSE ČLANE LD PODBRDO

VABIMO NA

REDNI VOLILNI LETNI OBČNI ZBOR LD PODBRDO,

4.3.2023, ob 17. 00, v dvorani KS HUDAJUŽNA

 

Dnevni red:            

1. Poročila za leto 2022:

   2. Razprava o poročilih in sprejem le – teh

   3. Plan dela za leto 2023:

   4. Razprava in sprejem planov za leto 2023

   5. Potrditev letne članarine 2023

   6. Predlogi dopolnitev in poprav aktov LD Podbrdo

   7. Informacija glede izgradnje novega lovskega doma

   8. Prošnja za sprejem v članstvo LD Podbrdo

   9. Podelitev spričeval o opravljenih lovskih izpitih v preteklem letu

10. Podelitev jubilejnega lovskega znaka za 40. in 60. letni lovski staž

11. Podelitev priznanj najboljšim na družinskem strelskem tekmovanju

12. Razrešnica dosedanjemu UO, NO in disciplinski komisiji

13. Volitve starešine, gospodarja, blagajnika, tajnika, NO, disciplinske komisije in                        

       sektorskih zastopnikov

14. Razno

15. Beseda gostom

Scroll to Top