Odvzem muflona moškega spola ne glede na starost je izvršen. Lov na ostalo divjad se izvaja brez omejitev, vendar člane LD vseeno naprošam , naj se izogibajo uplenitvam večletnih srn ter gamsov moškega spola iz srednjega starostnega razreda.

Oddaja trofej in čeljustnic odvzete divjadi iz lovišča v mesecu decembru bo v petek 06.01. 2022 ob 17 uri.