Po sklepu UO, lahko zaradi slabe realizacije, uplenitelji trofejnega jelena v letu 2022, do 01.12 uplenijo še enega trofejnega jelena. Uplenitev jelenjadi iz razreda 0+ in 1+ se lahko izvede samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo.

Odvzem trofejnega muflona ovna je s 01.11 sproščen.