Odvzem enoletne srnjadi moškega spola je izvršen.

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo in v skladu z določenimi omejitvami v skladu s Pravilnikom o delu LD Podbrdo.

V mesecu avgustu se tako ne sme izvajati lova na gamsovega kozliča ne glede na spol.

Po sklepu UO, prvih 5 trofejnih jelenov , uplenjenih v letu 2022 s strani posameznih članov LD in kateri v zasnovi nimajo več kot vključno osem parožkov, ne bremenijo osebni načrt uplenitelja.