Trenutno se lahko izvaja lov na prašiče iz razreda 0+ in 1+ ne glede na spol, na večletne prašiče moškega spola ter na srnjad iz razreda 1+ ne glede na spol in večletno srnjad moškega spola.