V ponedeljek 03. januarja 2022 bo ob 17:00 v Lovskem domu v Podbrdu, potekala oddaja delov odvzete divjadi iz lovišča v mesecu decembru.

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Po sklepu UO LD Podbrdo, se do preklica, lahko upleni samo srnjad, katera se odkupi za lastno uporabo. Upleni se lahko tudi trofejnega jelena, katerega trofejna vrednost trofeje mora biti večja od 160 točk ali je starejši od 11-tih let. Trofejnega muflona ovna lahko upleni samo tisti član LD, kateri na območju LD Podbrdo še ni uplenil trofejnega muflona ovna. Vsaka napačna uplenitev trofejnega jelena se zaračuna po ceniku za lovni turizem. Vsako uplenitev trofejne divjadi, je potrebno javiti gospodarju v dnevu uplenitve.