Predvideni neobvezni skupni lov v nedeljo 7. novembra odpade.

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Muflonje jagnje in srnjad ne glede na starost, se lahko upleni samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo.

Izvršen je odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

O vsaki uplenitvi gamsov, ne glede na spol, iz srednjega starostnega razreda, trofejnega jelena in muflona ovna moram biti nemudoma seznanjen.

Lovski pozdrav!