Trenutno se lahko izvaja lov na divje prašiče iz razreda 0+ in 1+ ne glede na spol, na večletne divje prašiče moškega spola, s 01.05 pa se prične tudi z izvajanjem lova na enoletno srnjad ne glede na spol in večletno srnjad moškega spola.