Trenutno se lahko izvaja lov muflone in divje prašiče iz razreda 0+ in 1+ ne glede na spol, ter na večletne divje prašiče moškega spola.

Dovoljeni odvzem muflona ovna je izvršen.