Trenutno se lahko izvaja lov muflone in divje prašiče iz razreda 0+ in 1+ ne glede na spol, ter na večletne muflone in divje prašiče moškega spola.