Odvzem srnjadi moškega spola starejše od vključno enega leta je izvršen.

Odvzem enoletnega jelena se lahko izvede samo v primeru, da se ga odkupi za lastno uporabo.

O vsaki uplenitvi muflona ovna starejšega od vključno dveh let, moram biti seznanjen v dnevu uplenitve. Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitve, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvezno.