Moč narave

Narava nam je to zimo resnično razkazovala svojo moč in nepredvidljivost. Najprej orkanski veter, čez dober mesec in pol pa še žled. Kot da bi  narava želela preizkusiti našo klenost.

Zanimivo je, da je bil pri obeh naravnih ujmah najbolj izpostavljen pas med 600 in 800 m. nad. v.  V tem pasu je narava resnično spremenila nam znano podobo.

V marsikaterem predelu lovišča se letos, v nam znanih okvirih,  ne bo izvajal lov (nezmožnost ureditve primernega dostopa, neuporabnost prež, posledično tudi nezmožnost izvajanja lovnega turizma (da ne govorimo o spravilu uplenjene divjadi).

Medtem, ko bo večina poškodovanega lesa ostala  za vedno v grapah oziroma težko dostopnih   predelih in bo narava  v doglednem času, sama, na svoj način poskrbela za sanacijo, pa bo potrebno  z naše strani urediti vsaj lovske in planinske poti .

Lovske steze so žile lovišča, na katerih mora odmevati lovčev korak !

Divjad bo spremenila svoje poti in se novo nastalim razmeram prilagodila, mi pa se jih bomo težko. Sreča v nesreči je samo to, da večini članov LD Podbrdo dela v gozdu ni tuje.

Zato, motorko na ramo in hajd v breg, da bomo lahko jeseni večkrat slišali v gozdu pesem goničev kot rjovenje motork!

Člani LD Podbrdo bomo tudi tokrat, navkljub vsemu dokazali, da je dopustna meja  še sprejemljivega prostovoljnega dela za nas zelo, zelo visoka!