Za nami je ponovno mesec, v katerem se vršijo pregledi izvzema divjadi iz lovišča v posameznih LD oziroma OZUL.

Pregled v naši LD je tudi tokrat pokazal, da smo v LD Podbrdo tudi v letu 2013 uspešno, predvsem pa pravilno posegali z odstrelom v posamezne populacije divjadi s katerimi na našem območju gospodarimo.

Izvzem divjadi je samo potrdil naša predvidevanja in spoznanja o stabilni populaciji srnjadi, trendu naraščanja populacije muflonov in jelenjadi ter o rahlem zmanjšanju številčnosti gamsov na našem območju kar pa je predvsem posledica povečanih nenaravnih izgub v preteklem desetletju.. Po daljšem obdobju tako nismo zaznali bolezenskih znakov na divjadi (predvsem prisotnosti gamsje pršice).

Posebna zgodba je na svoj način tudi populacija jelenjadi, saj jeleni še vedno (poleg gamsov) najbolj burijo našo lovsko strast in domišljijo..

Čeprav je večinoma odstrel trofejnih jelenov prej naključen kot selektiven smo v letu 2013 uplenili kar 5 jelenov starejših od vključno 10 let. Ali povedano drugače od možnih 6 uplenitev iz razreda 5+ >9 + smo tako uplenili samo dva osebka. To pa samo potrjuje pravilno gospodarjenje z jelenjadjo na OZUL TLUO-ja in naše LD.